Ajtana Dreković

Rođena 12. maja 1991. godine u Tutinu. Osnovne i master studije završila na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, na smeru Srpska književnost i jezik. Diplomu master studija odbranila je temom "Tipovi metafore u naslovima kulturne rubrike 'Politike'" iz predmeta Stilistike. Objavila je zbirku "Fosil sumnje" kao pobednica 30. festivala "Dani poezije" (u izdanju Centra za kulturu i turizam grada Zaječara). Dobitnica je "Matićevog šala" za prvu zbirku pesama u okviru "Matićevih dana" u Ćupriji. Nagrađivana je i za kratku priču na festivalu priče "Zavičajne staze" u Petnjici. Objavljivala je u "Sentu", "Almanahu", "Koracima".

Sva prava zadržana © 2016-2017 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online)