Ileš Feher

Rođen 1941. u Kastvu. Magistrirao medicinsku biohemiju i doktorirao hemijske nauke na Univerzitetu u Zagrebu. Pored rada u zdravstvu predavao biohemiju na Budimpeštanskom fakultetu za povrtlarstvo. Nakon 43 godine staža penzionisam bez ijednog dana bolovanja. Prevodi poeziju.

Sva prava zadržana © 2016-2017 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online)