Milica Milosavljević

Rođena je 1991. u Čačku.
Objavljivala je pesme u časopisima: „Koraci”
i „Književni magazin”. Takođe, pesme objavljivala
i u elektronskom časopisu „Libartes” i časopisima
za umetnost i društvena pitanja „Afirmator”
i „Spektator”. Nosilac je nagrade „Milutin Bojić“
za poeziju i tim putem objavila zbirku poezije
„Tamne intimnosti“, kao i pobednik 29. Festivala
mladih pesnika „Dani poezije“ u Zaječaru, u čijoj
ediciji joj je izašla zbirka „U zoni umereno –
kontinentalnih strahova“. Apsolvent je srpske
književnosti i jezika sa komparatistikom na Filološkom
fakultetu u Beogradu.

Sva prava zadržana © 2016-2017 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online)