Miloš Stević

Rođen 1995. u Paraćinu. Student srpske književnosti i jezika sa komparatistikom. Piše poeziju i kratku prozu.

Sva prava zadržana © 2016-2017 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online)