Senad Avdović

Rođen 1983. u Novom Pazaru. Diplomirani pravnik i profesor matematike i fizike; piše kratke priče i eseje; sarađuje sa časopisima; zastupljen u zbornicima; nagrađivan; živi u Novom Pazaru.

Sva prava zadržana © 2016-2017 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online)