Časopis Eckermann osnovan je početkom 2006. godine kao prvi časopis za književni intervju u regionu. Pojavljivao se pred čitaocima tokom 18 mjeseci, mjesečno sa po četiri razgovora.

U znak sjećanja na čovjeka koji je napravio prvi intervju u istoriji literature časopis je nazvan Eckermann.

Johann Peter Eckermann (1792-1854) bio je Geteov prijatelj i lični sekretar. Po Geteovoj smrti izdao je Geteove posmrtne spise i Celokupna Geteova dela u četrdeset svezaka. Njegova knjiga Razgovori sa Geteom prva je knjiga intervjua u istoriji svjetske literature. Iz tih razgovora razvio se i intervju kao zasebna književna vrsta.

Eckermann se ponovo pojavljuje pred čitaocima 27. decembra 2015. kao časopis sa širim opsegom književnih rodova koji ima za cilj da uskladi savremeni književni trenutak i mogućnosti koje pruža web.

Eckermann je otvoren za sve narode, jezike, poetike, škole, pravce, generacije, klanove, a sve radi potrage za istinskom literaturom koja je bila i biće autointervju. Stavovi autora nisu nužno i stavovi redakcije.

Izdavači:

Forum za interkulturalni dijalog FID
401/13
Novi Pazar
 .
Građanski forum
Kej 37. sandžačke divizije A/19
Novi Pazar
.

info@eckermann.org.rs

redakcijaeckermann@gmail.com

Glavni urednik: Enes Halilović

Odgovorna urednica: Birsena Džanković

Poezija:

Uroš Ristanović

e-mail: uristanovic@gmail.com

Proza:

Milan Anđelković

e-mail: milanandjelkovic96@gmail.com

Esej:

Birsena Džanković

e-mail: birdzan988@gmail.com

Kritika:

Tijana Koprivica

e-mail: tijana.kopriva@gmail.com

Drama:

Aleksandar Novaković

e-mail: alnov75@yahoo.com

Tema:

Miljan Nedeljković

e-mail: miljankon@gmail.com

Srđan Veljović

e-mail: srdjanveljovic@gmail.com

 Za antologiju:

Danijela Jovanović

e-mail: jovanovicdanijela@gmail.com

Saradnici: Aleksandar B. Laković, Adnan Repeša, Petar Matović, Ana Rostokina, Ebtehaj Navaey, Qazim Muja, Biljana D. Obradović, Miroslav Kirin, Dragan Babić, Ajtana Dreković, Miloš Konstatinović, Damir Šodan, Marko Vuković, Ilhan Pačariz, Ersan Muhović, Mira Popović, Milan R. Simić, Sonja Šljivić, Miloš K. Ilić.

Sva prava zadržana © 2016-2017 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online)