Povijest

Lat­est posts by Sel­ma Asotić (see all)

  .

  .

  .

  Povi­jest

  .

  Ne bri­ni
  kad se u osiročeno novem­barsko jutro
  jedan pijani galamdžija
  skotrl­ja niz tvo­ju ulicu
  i probu­di pošten svijet.
  Ne obraćaj pažnju
  na cijuk sirena
  i upo­zoren­ja o asteroidima,

  kad se desi,
  nećeš ni znati da je počelo.

  I nećeš biti tu
  kad se probu­di glad
  pustih trgova,
  i zbjeg­nu se ptice
  pred pomrčinom.

  Jer povi­jest se dešava
  oni­ma koji ne slute.
  Prikrast će ti se iza leđa
  dok budeš ulazio u stan,
  ući će na prsti­ma u lift
  ovješen između petog i šestog sprata,
  priključi­ti se nije­mom zboru
  voš­tanih figu­ra koji­ma govoriš
  doviđen­ja i ugo­dan dan.
  I nećeš pre­poz­nati njeno lice
  jer se iz života
  niče­ga ne sjećaš.
  I nećeš se pitati
  kak­vo se to stra­no prisustvo
  uvuk­lo u tvoj okovratnik,
  jer nika­da nisi pitao.

  Povi­jest se deša­va umornima.
  Samo će u jed­no sneno jutro,
  dok se budeš meškoljio u krevetu,
  uli­com pro­hu­jati vjetar
  odnoseći zastave,
  i jedan će pro­muk­li glas
  ispod tvo­ga prozora
  zap­je­vati lili marlene

  i tek onda
  mož­da ćeš razumjeti
  da si sve ovo vrijeme
  marširao.

  .

  .
  Sal­i­je­van­je strave

  .….….….….….….….….….….….Jasen­ki

  .

  Kad smo tri noći zaredom
  mokrili krevete
  na glavu su nam
  stavili pokrov
  i prini­jeli olovo

  oči­ma
  njedrima
  koljenima

  tri puta užežen­im olovom
  ist­jerivali iz nas strahove.

  A onda se u katranu
  rascv­je­ta jauk,
  i vidjesmo
  mlade trave u usti­ma vojnika,
  izgore­na polja
  pod nebom boje krvavaste
  i bijeg pred brzonogim mirokradilicama,
  samoubice što gestom visibaba
  najavlju­ju pom­rače­na proljeća.

  Sve more s brda dolaze,
  rekla je bajačica.
  Zato je trebalo
  dugo zuriti
  u mračne šume,
  svezi­vati strahove
  u ama­jli­je riječi,
  da ih vratimo
  ponoćnicima.

  Ali nis­mo znali
  da ispod nas
  u neprelet-doli
  ginu vjetrovi

  i da naši strahovi
  pop­ut naših snova
  ipak
  nema­ju krila.

  Još uvi­jek
  nije­mo drhtimo
  u sli­jepe zore,

  sluša­jući poj dobrih anđela
  koji ne znaju
  za naš dom.

  .

  .

  Gošća

  ,

  Ona zna za giban­ja mora.
  U doba oseka
  na obala­ma obnažu­je oljuštene olupine,
  vraća se tiho uz letargične plime
  klizeći kroz meso neha­jnošću vala.

  Ona zna za tvr­doglavost rijeka.
  Ne mari za ovo tijelo
  čija kori­ta braz­di i ranjava,
  u kos­ti­ma kao stal­no opijelo
  poja nje­na oštrica.

  U doba oluja
  kovit­la se u tkivu
  nakostri­ješe­na bodljama
  morskih ježeva.
  Hrpe trulih planktona
  kuže moje vode,
  moje rane zapos­jeo je
  slani zrak.

  .

  .

  Povratak iz bolnice

  .

  Nauči­la sam da raspad
  ima boju purpura.
  Nauči­la sam da su oči smrti
  dva unezv­jer­e­na lopoča,
  i da ovaj trza­vi smi­raj u tvom tkivu
  mir­iše na čekanje.
  Nauči­la sam da se čekanje
  bro­ji hva­ti­ma tame,
  nauči­la sam da tama ima zvuk
  tvog puck­e­tavog daha.

  Nauči­la sam ponešto
  i o milosti neznanja,
  jer sada uza­lud vidam strahove
  iznemog­lo ponavljajući
  da zaista niš­ta ne slutiš
  kad pogledaš oko sebe i pitaš se
  ko su ovi ukočeni pajaci
  ska­men­jenih osmijeha
  i lica
  praznih pop­ut nade.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja