‘85

Lat­est posts by Sabri Hami­ti (see all)

  .

  .

  .

  Uspom­e­na

  .

  I.

  .
  kiša zamu­ti pogled
  žuta pri­jatelji­ca u kišnom danu
  u livadu zagazi
  osuši travu
  pro­l­un­ja plani­nom punom zmija
  rijeku hramljući prelazi
  kiša zak­loni pogled
  dra­ga pob­ježe na kraj svijeta
  mokra pognu­ta zgnječena
  u olu­ji bijele kuće
  lede­na nev­jes­ta isisa joj blagost
  kiša udara koso
  zalu­ta­la dra­gana kreće se kao sjenka
  pogled se pretvori u čežnju

  .

  II

  .
  pada kiša dvade­set god­i­na kiša ne pada
  zaključao sam se katancem dosade

  ..

  .
  BAJKA

  .

  I.

  .
  vile se spuš­ta­ju do samog izvora
  lice peru mažu grebu

  teče rije­ka krvi

  poljubac se ne da ukrasti nikad i nikad
  od okr­vavl­jenih ljepotica

  svo cvi­jeće izgu­bi boju

  vile priča­ju bajke u svijetu
  ne krade se poljubac drhteći

  vid­jeh djevo­jku kako ubi­ja sebe

  cure peru ruke lice miju
  za puno zdravl­ja u svijetu

  još teče rije­ka krvi

  .

  II.

  .
  on sto­ji kraj izvora

  .

  .

  1985

  .

  Ovo je god­i­na moje srednjovječnosti
  imaću dvi­je više od 33
  i mno­go man­je od stotinu
  Moram se liječi­ti od grjehova

  dugog živl­jen­ja nad gomilom
  Kao roditelj neću da gledam više
  kako umiru lijepa djeca
  kukavnihroditel­ja usamljena

  S obje noge ulaz­im u starost

  Ovo je god­i­na moje srednjovječnosti
  dostavl­ja mi bestid­no račune
  i ljubavi i mržn­je i poraza
  ko voli živ­ot i u produžetku
  tre­ba mu naj­man­je stot­inu godina
  da vidi živ­ot četiri pokoljenja
  Da vidi što je muka a da izdrži

  God­i­na 1985. dolazi posli­je 1984.

  .

  .

  Majči­no Lice

  .

  Kako da imam Majči­no Lice
  Kad ona nakon sum­ra­ka stiže
  I krade mi san iz očiju?

  Traži da obučem pan­talone iz đetinjstva
  Da zap­je­vam pjes­mu o zubu očnjaku
  Da stavim šešir na jed­no oko
  U usti­ma blagoslov: srećan ti put!

  Kako da nađem Majči­no Lice
  Kada upal­im svijetlo
  Ona se udalji i ćuti?

  Tražim joj zagrljaj
  Proči­tam joj glu­vu knjigu
  Romin­jam joj riječi suzama
  pogled u očn­im dupljama.

  Kako da Majči­no Lice
  Na zid ispred sebe stavim
  Dal’ Mrt­va priro­da ovako nastaje.

  Spom­in­je oca, braću, sestre
  Kaže da mi se osjeća iz usta
  Jer bore već mi poružn­ja­ju čelo
  Već tri godine redom neprestano.

  Kako da imam Majči­no Lice
  Kad ona nakon sum­ra­ka stiže
  I krade mi san iz očiju?

  Opli­je­vi mi svježu travu s groba
  Otkrij živo meso Zemlje
  Molitvu veži za usne kao cvijet
  Ne zab­o­ravi zanat pisanja.

  Kako zab­o­rav­i­ti Majči­no Lice?
  Pružam gole ruke pre­ma nebu,
  Nebo je praznina.

  Bježi mi s oči­ju, čuvaj me u srcu!

                                                                          Pre­vod: Qaz­im Muja

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja