Posljednje proljeće jednog bumbara

Lat­est posts by Almin Kaplan (see all)

  Posljed­nje prol­jeće jednog bumbara

  Admiralu

  Sva Ljubl­jana bila je mokra
  Od kiše
  Što padala je zad­nji put
  U tvo­je zad­nje proljeće

  .
  Ti bio si veći, nego inače
  Nabubrio od vlage
  Dan­i­ma mokar
  Mokrih nogu, mokrih čarapa…

  .
  Bum­bar mokri
  Nabubrio toliko
  Da sve si okolo
  U sve svjetske ćoškove
  Gurnuo
  I svi mi – postas­mo ćutljive stvarčice

  .
  Iz cipela, zad­njih put
  U Sara­je­vu laštenih
  (hon­o­rarom što su ti ga
  kao sadaku udjelili)
  Proviri­vao ti je sub­ot­nji jutarnji
  Nije matine­ja – rekao si
  nju bih samo na srce privio
  nekret­nine su to što iz mojih cipela viri

  .
  I vje­tar, zad­nji put, tada piri
  I naši jas­tučići dimni
  Mlade lis­tove ljubl­jan­skih topola
  Ninaju
  A ti im svo­jim piskav­im plućima
  Pje­vaš uspavanku
  I polako se
  I sam
  U san
  Osipaš

  .

  ..
  .
  Ski­ca za pjes­mu o Bosni

  .
  ***

  Mene je moja maj­ka rodi­la bosa
  I nad mojom glavom smokva
  Drhti k’o ded­i­na ruka

  .
  Meni je Bosna lokva
  U koju sam skočio
  Dok otac je – s komši­jom ročio:

  .
  O mrgin­ji­ma, o plugu
  Što ušao je
  .….….……u našu
  .….….….….……grudu

  .
  Mene je moja maj­ka rodi­la bosa
  I meni je Bosna lokva
  U koju sam skočio

  .
  Da poš­tra­pam ovo malo sunče­vih zraka

  .

  ***
  Meni je Bosna lokva
  U kojoj su moje noge pokisle

  .
  Do članaka
  I niš­ta više

  .

  ***
  Ima Bosna i more
  U kojem Bosan­ci plaču svo­je more

  .

  ***
  A i to more
  Val­ja se od zore do zore

  .
  I njeno tije­lo na obali
  Val bali

  .

  ***
  Meni je Bosna mora
  Iz koje bježim

  .
  Od koje se – k’o od
  stiro­po­ra – ježim

  .

  ***
  Mene je moja maj­ka rodi­la bosa
  I meni je Bosna lokva

  .
  U koju sam uskočio
  Da poštrapam

  .
  Ovo malo sunče­vih zraka

  .

  ***
  Mene je moja maj­ka rodi­la bosa
  I nad mojom glavom kao smokva

  .
  Drhti ded­i­na ruka
  Kao kišo­bran od ovoze­maljskih muka

  .
  (Kao mukobran)

  .

  ***
  I meni je Bosna… I meni je rosa…
  I meni je bosa… I meni je Bosna –
  Hipo­drom gdje se vječi­to utrku­ju vječi­ti miši.

  .
  I gdje su pub­li­ka zrikav­ci… Te vječne tetke.
  Što pre­meću prostih rečeni­ca retke.
  I od njih vezu goblene…

  .

  ***
  Meni je Bosna tetka
  Od mojih majke i oca

  .
  neu­da­ta sestra.

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja