Smrti

Lat­est posts by Milan Dobričić (see all)

  .

  .

  Pro­leće leto jesen zima

  .

  Olista­la su koplja
  pobo­de­na u mla­do sta­blo breze

  Tuje na vetru
  ko korali u moru
  lelujaju

  Gole krošn­je
  ko uslikane munje

  Cak­li se led na snegu
  po kome hodam
  kao div

  .

  .

  Mike­lanđelo­va smrt

  .

  Zas­pao
  na skelama.

  I u mraku
  pos­to­je boje.
  I bojovnici.

  Iz ruke nad dubinom,
  sa četkice,
  kaplje boja i oslikava
  stope vernika.

  Brat Juda nudi
  svo­je talire.

  Avelj je zaspao
  u visini.

  .

  .

  Sokra­to­va smrt

  .

  U tom trenutku,
  kao i u mnogim nemim u životu,
  izgledaš kao običan sedi starac,
  u tom posled­njem trenutku,
  izgledaš kao običan starac,
  mnogim nemim u tvom životu,
  izgledaš slabo, starče,
  izgledaš u tom trenutku
  baš kao starac
  nedos­to­jan otrova.

  .

  .

  Arhime­do­va smrt

  .

  Vidi!
  Oko mu skače
  iz jednog kru­ga u drugi!

  Zeml­ja drhti

  Gledaj!
  Zaneo je i nas
  zane­sen i sam!

  Pesak se kruni

  Znaj!
  I nas čeka sada
  isto što i njega!

  Kru­govi
  kao mir i duh
  kao vreme i znanje
  Pokvareni
  Rasparčani
  Prek­inu­ti izlazom.

  .

  .

  Auto-put

  .

  Gledam; odavde gde sam,
  lepo se vidi:
  kako mi mla­di starimo,
  i kako ne posta­je­mo ništa.
  Nekad su se duhovi jagmili
  da im se ime negde upiše.
  Sad hodamo asfalti­ran­im auto-putem sa x traka,
  para­lel­no, jed­ni pored drugih,
  maše­mo preko met­alne ograde,
  srl­jamo nezadrži­vo ka horizontu.
  Ako ikad, svet je danas rav­na ploča
  preko čijeg ruba svi, u kolona­ma, padamo.

  .

  .

  IV) Smrt

  .

  Pti­ca brižno gra­di kolevku od per­ja i novina.
  Tiho, u sen­ovit­om uglu, i noću, bez svedoka,
  ona telom gre­je svo­ja sićuš­na, neo­plođe­na jaja.
  Mada pre­do­dređe­na da u sebi skri­ju pokret,
  ona ipak nisu dovoljno sitna
  da se u njih ne bi mogla uvući smrt.

  .

  .

  Epitaf

  .

  Ne dolazite mi na grob!
  Ne volim da mi neko
  sto­ji nad glavom.

  .

  .

                                                                           Izabrala Dani­jela Jovanović

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja