Staro sajmište

Lat­est posts by Alek­san­dra Solu­jić (see all)

     

    STARO SAJMIŠTE je niz fotografi­ja nas­tao u jed­nom danu, pro­leća 2018. godine, na istoimenoj lokaci­ji u Beogradu.

    Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja