Svetlost na dnu

Lat­est posts by Stanislav Li (see all)

  .

  .

  ***

  .
  nikako da se setim
  svog pravog lica,
  samo maske…

  .

  .

  ***

  .
  sen­ka me
  prati neodstupno…
  verni sluga!

  .

  .

  ***

  .
  zaran­jam nekad
  u dubinu života,
  svet­lost na dnu!

  .

  .

  ***

  .
  nad stepom je izašao
  stidljivi tamnoputi mesec…
  to je Azija!

  .

  .

  ***

  .
  pastir sam reči…
  moj bič je ljubav!
  moja hrana — stih!..

  .

  .

  ***

  .
  niče­mu ni nalik
  boja let­njih oblaka…
  lice neveste!

  .

  .

  ***

  .
  poez­i­ja leta..
  nad pol­jem suncokreta
  vili­ni kon­ji­ci kruže!

  .

  .

  ***

  .
  što man­je čitam,
  to vatreni­je pišem…
  „nepotreb­ne“ stihove!

  .

  .

  ***

  .
  razmis­li o životu,
  šta je u nje­mu zaista
  vredno…

  .

  .

  ***

  .
  zbog čega se pišu stihovi,
  zbog čega čitaju…
  razume li ko?

  .

  .

  ***

  .
  kud god da kreneš
  sve jed­no ćeš stići Bogu…
  jer On je početak!

  .

  .

  ***

  .
  pos­to­ji li reč
  koja može da izrazi
  svu lep­o­tu sveta?..

  .

  .

  ***

  .
  svet­lost u zamci
  olu­jnog vetra…
  tako se rađa haiku!

  .

  .

  ****

  .
  s vrho­va gora
  vidiš kako su zaludna
  ljud­s­ka nadanja…

  .

  .

  ***

  .
  i koji se mole
  i koji se u sebe uzdaju
  deca su Njegova…

  .

  .

  ***

  .
  lis­tići klena
  zvončićima
  svet­la zvone!..

  .

  .

  ***

  .
  kad daješ
  posta­ješ bogatiji!
  siro­mašt­va se plaši…

  .

  ***

  .
  ne kaži — Učitelju!
  dugo se učim i sko­ro da
  niš­ta ne znam…

  .

  .

  ***

  .
  udario sam po strunama
  drevnog instrumenta…
  o, eho vekova!

  .

  .

  ***

  .
  kada bih patnji
  bio pot­puno lišen…
  o, to bi bila kazna!

  .

  .

  ***

  .
  napiši haiku
  i moći ću da sudim
  o tvom umu…

  .

  .

  ***

  .
  od tih stihova
  napisanih davno, miris
  tvo­je kose…

  .

  .

  ***

  o, kako je lako na duši,
  hijerogli­fi leta
  pišu se od jutra!...

  .

  .

  ***

  .
  sunce je oslepelo
  i skri­lo se iza oblaka…
  let­nje jutro…

  .

  .

  ***

  .
  stara vrba
  prsti­ma grana miluje
  vodu rečnu!…

  .

  .

  ***

  .
  sve su samo snovi,
  cilj lutan­ja mojih
  u živ­o­tu zemnom!

  .

  .

  ***

  .
  u prošlom životu
  da li si bio čovek
  kakvog od det­injst­va sanjaš?…

  .

  .

  ***

  .
  „knjigu živih“, -
  zbirku stihova
  s radošću pišem…

   

   

                                                    Sa ruskog Vladimir Kolarić

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja