Mirijana Bojanić Ćirković

Rođena je 1985. u Prokuplju. Doktorand, asistent na predmetima Teorija književnosti, Tumačenje književnog dela, Metodologija nauke o književnosti, Naratologija i Teorije čitanja i interpretacije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Uža oblast interesovanja: savremena srpska književnost, proza Milorada Pavića. Objavljuje u domaćim, regionalnim časopisima i zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Prevodi sa ruskog jezika.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja