Renato Vujaković

Rođen 1973. godine. Objavio zbirku pesama "Svetlost, nevidela" (Gradska biblioteka, Novi Sad, 2001), roman "Svitac u nadiru" (Prometej, Novi Sad 2015). Prozu objavljivao u časopisima Polja i KOV. Živi i radi u Budimpešti

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja