Autor: Tanja BeljanskiTanja Beljanski
Rođena u Novom Sadu 1975. Živi u Gentu (Belgija). Radi kao evropski dopisnik i urednik štampanog i digitalnog sadržaja u modnom časopisu L’Officiel Arabia. Govori srpski, engleski i holandski jezik. Piše kratke priče.