Ana Miloš

Rođena je 1992. godine i živi u Beogradu. Tu i radi, kad mora. Objavila svoju prvu priču u "Rukopisima 39". Dobitnica nagrade "Miodrag Borisavljević" za najbolju kratku priču 2016. godine.

Sva prava zadržana © 2016-2017 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online)