Kontakt

redakcijaeckermann@gmail.com

Glavni urednik: Enes Halilović

Odgovorna urednica: Birsena Džanković


Poezija:

Uroš Ristanović

uristanovic@gmail.com


Proza:

Milan Anđelković

milanandjelkovic96@gmail.com


Esej:

Birsena Džanković

birdzan988@gmail.com


Kritika:

Tijana Koprivica

tijana.kopriva@gmail.com


Drama:

Aleksandar Novaković

alnov75@yahoo.com


Tema:

Miljan Nedeljković

miljankon@gmail.com

Srđan Veljović

srdjanveljovic@gmail.com


Za antologiju:

Danijela Jovanović

jovanovicdanijela@gmail.com


Saradnici: 

Aleksandar B. Laković, Adnan Repeša, Petar Matović, Ana Rostokina, Ebtehaj Navaey, Qazim Muja, Biljana D. Obradović, Miroslav Kirin, Dragan Babić, Ajtana Dreković, Miloš Konstatinović, Damir Šodan, Marko Vuković, Ilhan Pačariz, Ersan Muhović, Mira Popović, Milan R. Simić, Sonja Šljivić, Miloš K. Ilić.  

Uputstvo za saradnike

  • U Web časopisu Eckermann objavljuju se samo oni tekstovi koji prethodno nisu nigde objavljeni, ni u štampanoj ni u elektronskoj formi;
  • tekstovi moraju biti pisani latiničnim pismom isključivo u Microsoft Word formatu (*.doc ili *.docx);
  • stranica koja sadrži tekst mora biti A4 formata (297mm x 210mm);
  • oblik slova kojim treba pisati tekst jeste Times New Roman;
  • veličina slova u naslovu mora biti isključivo 12pt uz napomenu da naslov mora biti podebljan (bold) i centriran;
  • veličina slova teksta članka mora biti isključivo 12pt;
  • ako se u tekstu javlja citirani tekst, on se obavezno stavlja među znake navoda te se ispod citiranog dela u desnom donjem uglu ili ispod teksta članka u fusnoti navodi izvor citata;
  • iznad teksta članka u levom gornjem uglu mora biti napisano ime i prezima autora članka;
  • uz tekst je obavezno slanje kraće biografije autora i fotografije autora u JPEG formatu. Prilikom navođenja autorskih dela unutar biografije neophodno je svaki naslov staviti pod znake navoda;
  • tekstove slati na e-mail adresu nekog od članova redakcije ili na zvaničnu adresu Časopisa.