Crtice o dvoje

Lat­est posts by Siniša Soćanin (see all)

  .

  .

  .

  1.

  .

  On je njoj otk­in­uo uvo.
  Ona je nje­mu iskopala oko.
  On je njoj, onda, išču­pao nos iz korena.
  Na to, ona nje­mu pre­cepi usta nečetvero.
  On joj tada uze ruke i odseče ih u jed­nom potezu.
  Ona nje­mu otfikari noge, ne trepnuvši.
  Raz­jaren, on njoj onda iskopa oči, pre­cepi usta načetvero, i otfikari noge, ne trep­nu­vši, a ona nje­mu, raz­jare­na, otkide uvo, išču­pa nos iz kore­na, i odseče ruke u jed­nom potezu.

  Sta­doše da predahnu.
  Pogledaše se, bol­nim jama­ma u glavi umesto očiju.
  Toliko su, onako izran­ja­vani, ličili jed­no na dru­go, da se momen­tal­no pono­vo zavoleše.

  .

  .

  2.

  .

  Posle dugog smišl­jan­ja prave stvari koju će da uči­ni, rekla je pogrešnu reč.

  Posle dugog smišl­jan­ja prav­ih reči koje će upotrebiti, učinio je pogrešnu stvar.

  Niš­ta što je posle toga rekao nije mog­lo da ispravi bol koji joj je nane­lo to što je učinio.

  Niš­ta što je posle toga učini­la nije mog­lo da ispravi bol koji mu je nanela ta pogreš­na reč.

  Mogli su i da oproste, ali ko bi smeo da neš­to uči­ni, ili da o tome progovori?

  .

  .

  3.

  .

  – Ako naiđu tvo­ji i vide te sa mnom, ubiće te.
  – I tebe će tvo­ji, ako naiđu i vide te sa mnom.
  – Ako naiđu moji i tvo­ji i vide se, pobiće se.
  – Ako moji pobi­ju tvo­je, a tvo­ji moje ne pobi­ju, hoćeš li osta­ti sa mnom?

  .

  .

  4.

  .

  Nežno ga je volela kad ga je zaboleo zub.
  Izvadi­la je svoj zub i stavi­la mu ga u usta.

  Požalio se i na jetru.
  Zavuk­la je ruku, išču­pala sebi jetru u nagu­rala mu je u stomak.

  Kad mu se u bubregu zaglavio kamen, nije mogla da pod­nese nje­gov bol. Istr­gla je sebi desni bubreg i namesti­la mu ga. Poš­to je bio neš­to man­ji i nije mogao lepo da leg­ne, morala je da odgrize i jedan deo svog lev­og i podglavi ga.

  Ose­tio je probadan­je u leđima.
  Bez razmišl­jan­ja je podigla obe ruke i izvuk­la sebi kič­mu preko glave, lako kao da ski­da džem­per. Ude­nu­la ju je u nje­ga polako i nežno, s puno ljubavi, i stropoš­ta­la mu se na stopala da mu ugre­je noge, hladne od loše cirkulacije.

  On je nas­tavio da se žali na prostatu pon­avl­ja­jući da mu ona ne može pomoći i da mora da potraži rešen­je negde drugde.

  .

  .

  5.

  .

  Voleo je da je uveče mazi šakom po glavi dok je ne uspa­va. Nije mu bilo teško, a njoj je mno­go znači­lo, umiri­va­lo joj srce i sladi­lo san.

  Kad su se uzeli, bur­ma joj je povlači­la kosu i čupala je. Ćuta­la je i stiskala zube.

  Nje­ga je zap­in­jan­je nervi­ralo, kočio je ruku i nameš­tao šaku. Kon­ačno se names­tio drukči­je i počeo da je mazi dru­gom rukom.

  U mag­noven­ju je slatko pomis­lila da je kraj nje legao neko drugi.

  .

  .

  6.

  .

  Nije pron­ašao svoj peškir. Upe­rio je prstom u nju.

  Naišla je na neured­no ostavl­jene stvari u toale­tu. Uper­i­la je prstom u njega.

  Sam je opeglao svo­ju košulju, ali prst je držao uperen u nju.

  Sama je iznela smeće, ali sa prstom uperen­im u njega.

  Nije mogao da zaspi od ner­voze. Upe­rio je prst u nju.

  Nije imala vol­je da se mazi. Prst je uper­i­la u njega.

  Nas­tavili su tako, sve dok jedan od prsti­ju nije opalio.

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja