Lijehe iz bijelog vrtića

Lat­est posts by Adam Borz­ič (see all)

               u spomen Sabi­ni Speilrein

  I. lije­he ljubavi

  Našu ljubav nisam zaboravio,
  tek sam odlučio od nje živ­jeti, a ne mrijeti
  Spalio sam godine nepomičnos­ti u peći,
  spregu sam popus­tio, poski­dao okove.
  U tome niš­ta čud­no nema,
  poljup­ci živ­ota sni­jeg su,
  ota­pa­ju se u zrcalu,
  bilo u krznu ili bez njega
  dos­ta je drhta­ja u mojim zdjelicama,
  na vagi noći.

  Danas žudim za tvo­jom blizinom
  I danas upra­vo nakon toliko moja mi osama
  napokon daje izne­nadan smisao,
  udo­maće­na, vrela, pa i crve­na, puna dječ­jeg smijeha,
  živ­ot mi leb­di nad posteljom, neopi­pljivi dodiri
  od glave do pete promeću me u ures gus­tog smijeha,
  znaš ta jez­era, jez­era mog smi­je­ha, makar me danas predaš
  rijeka­ma sna i s onu stranu gra­da budeš pisala
  kao kad tesaš pus­toš punu očiju,
  a Bog se u nji­ma ogle­da gol
  zatečen na djelu s mekim plodom u raju,
  táman u zmi­jskoj koži zavo­di sam sebe
  glazbom svi­jet, glazbom svo­ju djecu,
  alabas­trene kosti lišćem hras­to­va šumnih,
  bit ću s tobom u naboru ruke, poteći ću ja vena,
  stru­jat ću, a sna­ga će moja ući ti u suze
  dok ti ne zani­jeme stihovi. –

  Tada
  Tada je sad
  Koralj crta usnu
  Moje se žen­sko srce potresa
  U sobi je mrz­lo, a s pra­ga se valja
  živa voda

  ne smi­jem ti napisati više

  .

  2. lije­he žene

  Pro­bio sam se mnogim kvadrima
  dok mi ne sleti u ruku luk,
  dah­n­uo sam u nj i on postade ljud­s­ka ruka,
  vruća i živa. Ugri­zoh vje­tar za usnu,
  pa briznuše usta ruj­na kao pjesma.
  Zavr­tio sam obruč i eto torza,
  glatke li mu kože, oslovih potom morske sline
  te iz bijele vreve ispli­va spolovilo

  Svi su nok­ti kastanjete.
  U uši­ma žive žene.
  A ptice vrište boje.
  To su luke.
  Uljuljku­je ih bijeli dah.

  Vijem si gradom srce.
  Iz ženske snage sam tur­n­uo ruku i uvukao je u ogr­licu pustoši,
  ona zala­ja. Dobre tete u parku pras­nuše čaj
  u glazbi opscenog smijeha.
  Ako to nisu ljudske rabote.
  Muha sje­da na šank,
  a kono­bar tetovi­ra­nog uha
  fler­tu­je s tipom u kož­na­toj jakni,
  iza pro­zo­ra mjesec ili dru­gi planet,
  pri­je dru­gi. S velikim okom na čarapi.
  Naranče svu­da. Ne samo u Moskvi.

  Spolovi­lo mi je ran­jeno, mogu sto­ga čišće pjevati.
  Pri­makni se i takni okom krevet nebeski.
  U doza­ma ljekovite zmi­je. Sik­tan­je puno Whit­manove trave.

  .

  3. lije­he ljepote

  Neš­to o tvo­joj nepod­nošljivosti znam
  Sjela si kraj mene pa rekla: ovo su gore
  Ispunit ću ih Svla­dati Prebroditi
  Makar vlak jurio preko ruba svjetova
  Makar se praši­na diza­la i unutra se koš­mari rojili
  Makar tvo­je ne i tvo­je da morili

  Slas­no

  Pospan nauz­nak padnem
  Zgra­bim kišu
  Osvi­jetli mi dlan
  A usne mi je popiju
  kao osvit s dlana u Jeruzalemu
  gdje je moj muž pio mi suze iz svo­je ruke

  Sve si ruke spetljala
  Glave saletjela
  Spri­ječi­la riječi
  Pa jaučeš od smijeha
  Da se podovi valjaju
  A žel­jezni kreveti poskakuju
  U rit­mu jidiša

  .

  5. lije­he svijeta

  U Ankari i Istan­bu­lu gore ulice
  U Nje­mačkoj blokade banaka
  Kod nas veli­ka voda
  I romske petorke
  mržn­jom poz­dravl­jene od svijeta
  već u rodil­iš­tu proklele ih vir­tu­alne dadilje

  Da pišem samo za sebe?
  Utje­hu da dade mi udah ruže
  u sja­ju mjeseca
  daleko od ljudi
  no koga tu ne bi bilo?
  I muš­ki obris,
  oval duše začaran u kamenu
  disao bi
  i opet bi bio čovjek
  Ti

  Pro­ro­ci ničega
  sad mi se smiju
  Crni im dijagrami
  puni krvav­ih pus­toši i buba ispuš­tanih sa dna
  uz pisak ravnodušnosti
  Sve bi to da ismije
  moje oronu­lo traženje
  Bijeli vrtić
  Svitanjem
  raskošno tamne kože
  svijeta

  No neću popuštati
  Zato što ove riječi nisu odvo­jene od mog tijela
  Ta pišem rukom
  Baš istom rukom
  Koju dan za danom pružam
  Drugima
  U znak:

  Iz još neob­javl­jenog cik­lusa Orfič­ki tragovi, sa češkog pre­v­ela Mir­na Stehliko­va Đurasek

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja