Male pesme

Lat­est posts by Ale­han­dra Pis­arnik (see all)

  NA SVOJU GODIŠNJICU

  Pri­mi ovo moje lice, nemo, tog pros­ja­ka primi.
  Pri­mi ovu ljubav koju od tebe prosim.
  Pri­mi ono što je u meni a što si zapra­vo ti.

                                                               Iz knjige Radovi i noći

  .

  .

  LJUBAVNICI

  cvet
  nedaleko od noći
  moje nemo telo
  otvara se
  tananoj neod­ložnos­ti rose

                                                            Iz knjige Radovi i noći

  .

  .

  TRAŽITI

  Nije glagol već vrtoglav­i­ca. Ne ukazu­je na rad­nju. Ne znači ići nekome u sus­ret već ležati jer neko ne dolazi.

                                                                                                                                                    Posthum­no

  .                                                                                                                                                         

  .

  .

  OVE NOĆI NA OVOM SVETU

  ove noći na ovom svetu
  reči sna det­injst­va smrti
  nikad nije to što se želi reći
  rod­ni jezik hoće da uškopi
  jezik je organ saznanja
  poraza svake pesme
  uško­pljene sop­stven­im jezikom
  a to je organ ponovnog stvaranja
  ponovnog saz­nan­ja i prepoznavanja
  ali ne i uskrsnuća
  neče­ga nalik poricanju
  mog hor­i­zon­ta mal­doro­ra sa kučetom
  a niš­ta nije obećanje
  sred iskazivog
  što jed­nako je laganju
  (sve što se može reći je laž)
  osta­lo je tišina
  samo što ćut­n­ja ne postoji

  ne
  reči
  ne vode ljubav
  dovode odsutnost
  ako kažem voda, hoću li piti?
  ako kažem hleb, hoću li jesti?

  ove noći na ovom svetu
  čudesna li je tiši­na ove noći
  ono što se deša­va sa dušom koja se ne vidi
  ono što se deša­va sa umom koji se ne vidi
  ono što se deša­va sa duhom koji se ne vidi
  odak­le dolazi ova zav­era nevidljivosti?
  nijed­na reč nije vidljiva
  senke
  viskozne oda­je u koji­ma se krije
  kamen ludila
  crni hodnici
  sve ih obiđoh
  oh, ostani još malo među nama!

  moje lice je ranjeno
  moje prvo lice jednine

  glatko pišem nožem podignu­tim u mraku
  pišem kako što kazujem
  apso­lut­na iskrenost i dal­je bi bila
  ono pot­puno nemoguće
  oh, ostani još malo među nama!

  oštećen­ja reči
  dok se isel­java­ju iz hra­ma govorenja
  saz­nan­je među nogama
  šta ura­di sa darom polnog opštenja?
  oh, mrt­vaci moji
  poje­doh ih zagr­c­nuh se
  dos­ta mi je toga što mi je tako dosta

  zakukul­jene reči
  sve klizi
  ka crnoj rastvorljivosti

  a mal­doro­vo kuče
  ove noći na ovom svetu
  gde sve je moguće
  izuzev
  pesme

  gov­orim
  zna­jući da nije o tome reč
  uvek nije nikad reč o tome
  oh, pomozi mi da napišem naji­zlišni­ju pesmu
  koja ne vre­di ni za to
  da bude bar bezvredna
  pomozi mi da pišem reči
  ove noći na ovom svetu

                                                               .

                                                               Iz knjige Male pesme

                                                              Pre­vod sa špan­skog i beleške o autoru: Sil­vi­ja Mon­ros Stojaković.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja