Ptice na jeziku

Lat­est posts by Salah Steti­je (see all)

  .

  .

  .

  *

  Ja sporo idem sa crven­im suncem
  Naučio sam azbuku
  Ptice su sletele na moj jezik
  Da poje­du moje žito
  Otišle su, moja se duša uspavala
  Čovek masan kao pisar
  Moje pes­ništ­vo je već palo u jesen
  Već leto hodi u suzama
  Kada budem ostavio posled­nje naočare
  Na drve­tu uzdrhta­log stola
  I posled­n­ja reč osta­la verna
  Kao sin opl­jačkan starošću sveta
  Otići će
  Zavorivši posled­n­ja vrata

                                            Sa fran­cuskog Miloš Konstantinović

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja