Nikanor Para

Test

.

.

Nobelova nagrada za književnost 

.

treba da je dobijem
idelan sam čitalac
i čitam sve na šta naletim

čitam imena ulica
i svetleće reklame
i zidove kupatila
i nove spiskove nagrađenih

i policijske izveštaje
i prognoze za Derbije
i vozačke dozvole

za tipa kakav sam ja
reč je svetinja

gospodo članovi žirija
što da vas lažem
surov sam čitalac
sve čitam – ne preskačem
ni ekonomske vesti

jasno danas nešto manje
nemam na raspolaganju mnogo vremena
ali dođavola šta sam sve pročitao

stoga vas molim da mi date
nobelovu nagradu za književnost
što je moguće pre

.

.

Test

.

Šta je jedan antipesnik:
Prodavac urni i mrtvačkih sanduka?
Sveštenik koji ni u šta ne veruje?
General koji u sebe samog sumnja?
Skitnica koji se svemu podsmeva
Uključujući starost i smrt?
Sagovornik lošeg karaktera?
Plesač na ivici provalije?
Narcis koji čitav svet voli?
Okrvavljen šaljivdžija
Namerno jadan?
Pesnik koji na stolici spava?
Alhemičar moderog doba?
Džepni revolucionar?
Malograđanin?
Šarlatan?
bog?
nevin čovek?
Seljak iz Santijaga de Čile?
Podvucite rečenicu koja vam najviše odgovara.

Šta je antipoezija:
Bura u čaši čaja?
Snežna pega na litici?
Poslužavnik pun ljudskih organa
Kako veruje otac Salvatiera?
Ogledalo koje istinu govori?
Šamar u lice
Predsednika Društva Pisaca?
(Što Bog je u svojoj svetoj kraljevini)
Opomena mladim pesnicima?
Mrtvački kovčeg na mlazni pogon?
Mrtvački kovčeg s centrifugalnom silom?
Mrtvački kovčeg na parafinski plin?
Mrtvačnica bez pokojnika?

Obeležite krstićem
odrednicu koja vam se ispravnom čini.

.

.

Mrlje na zidu 

.

Pre nego što nastane mrkla noć
Idemo da proučimo mrlje na zidu:
Izvesne liče na poslužavnike
Druge su nalik mitološkim životinjama
Hipogrifima,
zmajevima,
salamandrima.

Ali najtajanstvenije od svih
One su koje sliče atomskim eksplozijama.

Na zidnom bioskopu
Duša vidi ono što telo ne vidi:
kleknule ljude,
Majke sa njihovom decom u rukama,
Spomenike konjanika
Sveštenike koji pružaju hostiju.

Polne organe koji se sjedinjuju.

Ali najčudnije od svih
Jesu
bez ikakve sumnje
One koje su nalik na atomske eksplozije.

.

.

…………………………………………………….. Sa španskog Dušan Stojković

.

.

.

.

.


Nikanor Para

(1914–2018), čileanski pesnik, profesor matematike i fizike, bio je do 23. januara ove godine jedan od trenutno najstarijih živih svetskih pesnika, ostaće zapamćen po zbirci "Pesme i antipesme".

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja