Tijana Koprivica

Rođena je 1995. u Beogradu. Apsolvent srpske književnosti i jezika sa komparatistikom na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Piše eseje, prikaze i kritike, objavljuje u periodici. Interesuje se za književnost i umetnost XX veka, kao i za savremenu književnu produkciju.

Sva prava zadržana © 2016-2017 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online)