Tijana Koprivica

Rođena je 1995. u Beogradu. Diplomirala na katedri Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima, na grupi Srpska kniževnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta u Beogradu. Pohađa master studije na matičnom fakultetu i na Univerzitetu u Kelnu. Piše eseje, prikaze i kritike, objavljuje u periodici. Interesuje se za književnost i umetnost XX veka, kao i za savremenu književnu produkciju.

Sva prava zadržana © 2015 - 2020 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja