author-avatar

O autoru Tijana Koprivica

Rođena je 1995. u Beogradu. Diplomirala na katedri Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima, na grupi Srpska književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta u Beogradu. Master studije na programu Srpska književnost završila je na istom fakultetu, a master studije slavistike Slavističkom institutu Univerziteta u Kelnu. Trenutno pohađa doktorske studije iz Srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše naučne radove, eseje, književne prikaze i kritike, objavljuje u periodici, prevodi sa italijanskog i engleskog jezika. Interesuje se za književnost i umetnost XX veka, kao i za savremenu književnu produkciju.