Margine bivstvovanja

Lat­est posts by Valenti­na Novković (see all)

  .

  .

  .

  Zaigrana

  .

  I danas sa dvo­jn­im prisustvom
  Na mar­gina­ma bivstvovanja
  Znam da se zaigram
  Zamišl­jen­im kar­ta­ma sudbine
  Ove koje su mi dodeljene
  Po svim matem­atičkim pravilima
  Na jed­no se svode
  Slabašno među velemajstorima
  Ne po umeću već po predodređenosti
  Dobre vol­je delioca.
  Znam da se plo­du od koštice uznadam
  I pogači od opni ječmenih
  U tom poigra­van­ju uše­tam u
  Kakav pri­zor nežnosti
  Obedu­jem iz limenih malo obijenih
  Posu­da iskrenosti
  Natrun­jene okra­jke bdenija
  zanemarim
  Bede­mi u nama silom nepomerivi su
  meko­ta se sve­ta pod trnovl­jem naslućuje
  .

  .

  Vajaru dru­go­likosti

  .

  Moja je vlas na tromeđi
  mašte zanoći­la, zato me kuštravu,
  zato me raznovlasu
  jed­va prepoznaješ.
  Pod dlanom planinskih
  iscelitel­ja lice mi sveko­like crte
  poprimilo,
  zato me teško zab­o­ravl­jaš nikad
  na istom mes­tu ne prenoćivši.
  God­i­na­ma dle­to i šilo u
  neizmis­livu alatku spa­jaš koja bi do
  leg­en­di zab­o­ravnih stara­ca doprela,
  kojom bi se odvažnost tvo­ja usudila
  da me u tebe ne dodir­nu­vši izvaja
  usna­ma se na tajnu oslonivši.

  .

  .

  Potom­ci

  .

  Vil­ice sve­ta provlače
  reči pri­jateljst­va, škrgut nemoći,
  pone­ki prekor i pomisao da bismo
  mogli bol­je, mi neki dru­gi, a zapravo
  pon­avl­ja­juće jednaki.
  U teškom promi­can­ju kroz otvore
  nepoz­nan­ja lak­tovi­ma, kolenima
  skra­mu razmiče­mo. Upornost na
  stvaran­je poko­rice ne utiče.
  Ona je dokaz da se smisao čekanjem
  u tra­jnost odeva.
  Znala sam, dok ron­dam po delićima
  saču­van­im da im se ne vratim,
  pruži­ti pri­liku ras­pore­du zvezda
  po prav­il­i­ma slučajnosti.
  Onako kako to čine u zapise verujući.
  Pesme su potom­ci nabubre­lih prstiju
  neuspelih u oslika­van­ju snova,
  vri­juće žuči osme­ha i smirenja
  u osluški­van­ju ček­ića koji će ti
  drveno pokri­va­lo dovršiti.

  .

  .

  Slut­n­ja peta

  .

  Peti pok­lon­jeni pogled :
  desno utopi­ja, levo zapuštena
  nasleđa pril­ježnih beležnika
  sigurnosti.
  Delim se na leteće prolaznike.
  mileće čuvare pravremena.
  Pod­vi­jam gađen­je da ne pokažem
  koliko se kože pod čežnjom
  smežu­ralo, naglo kao dodir u vodi.
  Upijam :
  urušene krovove obližn­jih postojanja,
  mačju glad i opomenu.
  Svest da sam se kandža­ma bezljublja
  predala kao u tran­su nekog strašnog obreda
  i lažne magije.
  Peti iznuđeni pogled:
  iznad istre­sene mrvice pod­vi­jenih moranja,
  ispod nemi­novnost pred kojom samo bezruk
  možeš doticati.
  Sudim najstrože oku svom i tabanu
  što ne gleda­jući ne pobe­goše sa tavanica,
  sa zidan­i­ca koje suzu namučenog rad­ni­ka u
  sebe upiše.
  Da se klet­va nekako poništi u pogle­du Petom,
  posled­njem, kako slutim.

  .

  .

  Svodovi

  .

  Jedi­ni zvuk koji od mene ostane
  Biće svi­rala trščana na usnama
  Prvorođene
  Za poj predodređene
  Gov­oriće evo me evo me
  Na glu­va brda podeljene
  Na pro­planke neočešljane
  Gde se rojem vile dolinarke
  Na poči­nak spremaju
  Jedi­ni trag koji ću ti pružiti
  Las­tavice će sakri­ti u gnezda
  Da se za let nespreman
  Stazi na koju tek pokušaj prstiju
  Pristaje
  Pokloniš
  Kad bes u košulji okl­e­van­ja otkopčaš
  Nad pri­padan­jem će se svodovi raspršiti

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja