Senad Avdović

Rođen 1983. u Novom Pazaru. Diplomirani pravnik i profesor matematike i fizike; piše kratke priče i eseje; sarađuje sa časopisima; zastupljen u zbornicima; nagrađivan; živi u Novom Pazaru.

Sva prava zadržana © 2015 - 2020 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja