Ne o literaturi

Lat­est posts by Tan­ja Bak­ić (see all)

  .

  .

  .

  Prva riječ koju ste izgovorili?

  .

  “Neću”.

   

  .
  Vaše prve igračke?

  .

  Dadoše mi sestrine.

   

  .
  Vaše igre?

  .

  Tuk­la sam drugu djecu.

  .


  Kao dete žel­jeli ste da postanete?

   

  Vatro­gasac.


  Prvo slo­vo koje ste naučili?

   

  A.

  Šta Vas je ras­tuži­va­lo u djetinjstvu?

  Kad mi kažu da zaćutim.

   

  .
  Društ­vo u najrani­jem djetinjstvu?

  .

  Lut­kice.

  .

  ,

  Prvi bicikl?

  .

  Prvi bicikl me je udario na ulici.

  .

  .
  Šta Vam beše najteže u školi?

  .

  Tjer­ali su me da učim napamet sti­hove pjesnika.

  .

  .

  Učitelji­ca?

  .

  Drag­i­ca.

  .

  .
  Pre­deli Vašeg djetinjstva?

  .

  Zeleniši.

  -

  .

  Da li ste pisali ljubav­na pisma?

  .

  Jesam, ali u tuđe ime. I slala tak­va laž­na pis­ma na tuđe adrese.

  .

  . 

  Sjećate li se danas Vaše prve ljubavi?

  .

  Ne sjećam se prve, ali se sjećam svo­je druge ljubavi.

  .

  Vaš nadi­mak iz škole?

  .

  Tat­jana. Svi su mis­lili da mi je to pra­vo ime.

  .

  .

  Da li ste se tuk­li u školi?

  .

  Samo plakala.

  .

  .
  Šta ste čuli o Vašim precima?

  Sve najbol­je.

  .

  .
  Pre­ci koje ste sreli?

  U snovi­ma ih sre­toh razne.

  .

  .
  Sli­ka oca?

  .

  Crno-bijela.

  .

  .
  Sli­ka majke?

  .

  Bije­lo-crna.

  .

  .
  Gdje je otišla Vaša prva plata?

  .

  Znam gdje nije otišla.

  .

  .
  Gdje Vam beše ugod­ni­je, u dan­i­ma ili noćima?

  .

  U noći­ma.

  .

  .
  Da li ste ika­da požel­jeli da budete glumica?

  .

  Dobra ide­ja.

  .

  .

  Da li ste požel­jeli da odete?

  .

  Već sam bježala.

  .

  .
  Vaša lje­ta? Gdje obično provodite odmore?

   .

  Živim pored mora…

  .

  .
  Grad koji volite?

  .

  Lon­don najviše, pa Boston i Njujork.

  .

  .

  Selo?

  .

  Ne volim selo.

  .

  .

  Plan­i­na?

  .

  I nebo.

  .

  .
  Pustinja?

  I prašu­ma.

  .

  .
  Zaš­to se lju­di zaklinju?

   .

  Jer su nesigurni.

  .

  .
  A zaš­to proklinju?

  .

  Jer su nesrećni.

  .

  .
  Čemu služe mil­ioni zakona i propisa?

   .

  Da bi lju­di odustali da ih čitaju.

  .

  .
  Kome verujete?

  .

  Svo­jim snovima.

  .

  .
  Pred čijom slikom ste naj­duže stajali?

   .

  Pred slikom Tita u osnovnoj školi.

  .

  .
  Kurosa­va ili Bergman?

   .

  Kuro-Bergma.

  .

  .
  Kako danas izgleda­ju nekadašn­je zablude?

  .

  Svevre­meno.

  .

  .
  Omil­jeni začin?

  .

  Neki lju­di dobro zna­ju da začine.

  .

  .
  64?

   .

  A 46?

  .

  .
  Vaši strahovi?

   .

  Pojela ih maca.

  .

  .

  Šta čekate?

   .

  Godoa.

  .

  .

  Čime se utješiti?

   .

  Tješil­i­com.

  .

  .

  Čega se stidite?

  .

  Svo­jih šarenih laži.

  .

  .
  Praš­tate li?

  Ako mi krva­vo plate.

  .

  .

  Tražite li da Vam se prašta?

   .

  Ne.

  .

  .

  Čime se ponosite?

  .

  Sakupi­la sam 54 bona za pen­zionere. Evo mi ih u plakaru.

  .
  Ko Vas je razočarao?

   .

  Duh iz lampe. Nije se pojavio.

  .

  .
  Koga ste Vi razočarali?

  Nek’ mi se jave porukom. Da naprav­im listu.

  .

  .
  Čemu uvi­jek dajete prednost?

  .

  Budalašti­na­ma.

  .

  .
  Da li ste ika­da bili bezbrižni?

  .
  Valj­da mi se i tu posreći.

  .

  .
  Šta dalje?

  Eh, a šta prije?

  .

  .

              Raz­go­varao Enes Halilović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja