author-avatar

O autoru Tanja Bakić

Rođena je 14. 09. 1981. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirala je na Odsjeku za anglistiku, a potom i magistrirala iz oblasti književnih nauka (smjer: engleska književnost). Njena oblast užeg interesovanja obuhvata stvaralaštvo Williama Blakea, kao i britansku pop muziku dekade 1960-ih. Kao pjesnikinja, muzički kritičar i prevodilac do sada potpisuje osamnaest knjiga. Poezija joj je prevođena na više stranih jezika i prezentovana na književnim festivalima, rezidencijama i umjetničkim bijenalima širom Evrope. U svjetski prestižnoj galeriji Tate Britain u Londonu održala je predavanje o Williamu Blakeu.Urednica je crnogorskog izdanja internacionalnog festivala poezije ‘Palabra en el Mundo’ (suosnivač Svjetskog pokreta poezije), sa sjedištem na Cubi, Chileu i Argentini. Od strane međunarodnog žirija istoričara umjetnosti bila je dva puta izabrana za crnogorskog predstavnika na Bijenalu umjetnika Evrope i Mediterana (Ankona 2013 i Milano 2015).