Odjeljenje za patologiju teksta

Lat­est posts by Igor Ban­jac (see all)

  .

  .

  .

  ***

  Večeras je igral­ište prazno
  lje­to je izgu­bi­lo uzvike, psovke, nepresta­jući lavež.
  Kroz trepereći zas­tor nazire se polu­otvoren cvi­jet conophytuma
  hlad­ni vje­tar lahori preko opuštenog tijela.
  Ah, koliko dugo već bježim od samo­ga sebe
  napuš­ta­jući ovaj grad.
  Sva­ki dan pro­lazeći ulicama
  zamišl­jam urušene zgrade
  polu­pane izloge
  prekopane parkove.
  Nigdje čovjeka.
  Samo praz­na grobl­ja ure­đe­na tiha.
  Pružam drhtavu ruku pre­ma sluča­jnom pos­jetitelju Galer­i­je i govorim:
  Dođite, povest ću vas da vidite što je sažižuća smrt.
  I tada ugledam Jozefinu na bolesničkoj postelji i ruku djetetovu
  kako hrani je voćnom kašicom
  jed­nim kra­jem ubrusa briše curak na usni
  a drugim
  suzu.

  .

  .

  ***

  U miru
  ispred kri­jes­ni­ca koje se onemoćale gube
  uz djete­to­vo poti­ho dis­an­je i povre­meni dale­ki lavež
  pomišl­jam kako bi mi dobro pris­ta­jao debe­li štrik s omčom
  pre­bačen preko met­alne ograde
  tu iznad mene.
  Tako gledam ispred i čekam da saživim s bije­lim orgazmom
  u kratkom trenutku hero­jskog oslobađanja.

  .

  .

  ***

  Ambrosia mrt­vaci.
  Obitelji su se pobrin­ule za ostatke
  poš­tu­jući naše želje.
  Četiri urne su bezb­jed­no stigle iz kre­ma­tori­ja u Galeriju.
  U toku dana su postavl­jene na snježno­bi­jele postamente.
  Na svakoj urni je ugravi­ran jedan od četiri Ambrosia postulata:
  Jeb’o ti budale!
  Vaz­da sam ja govorio!
  Ne d’o bog nikome!
  Jes’ vala, u pičku materinu!
  Izlož­ba se otvara sutra i tra­je sedam dana.
  Sed­mog dana, asis­tent (gospodin Jusuf) će istresti pepeo iz urni u blender
  dodati banane i mlijeko
  i pripremi­ti frape.
  Pos­jetitelji će biti ponuđeni da kušaju.

  .

  ***

  Niče­ga više neće biti
  kiša će nas­tavi­ti padati
  mjesec se potom spuš­tati niz zid na tvo­je lice
  nova jutra rasti u nova sjećanja
  ocvali pjes­ni­ci skrivati
  svo­je ota­pa­juće tame
  dok ne prsnu u očeki­vanom zaboravu.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja