Seida Beganović

Rođena 1961. u Zenici, Bosna i Hercegovina. Pjesnikinja, romansijer, prevodilac. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, diplomirala je na studijskoj grupi filozofija i sociologija. Prije rata u Bosni i Hercegovini radila je kao novinar, profesor filozofije, a potom se skrasila u Skoplju kao sociolog, dramaturg, prevodilac, gdje i sada živi kao slobodan umjetnik. Piše poeziju, kratke priče i romane, prevodi sa poljskog, ruskog, makedonskog i drugih južnoslovenskih jezika. Poezija joj je prevođena na turski, engleski, albanski, ruski, i dr. Među nagradama ima i Nagradu Društva pisaca Makedonije za 2014. godinu Književni most za knjigu poezije O ženama koje nemaju kuću i tri obična dana i Ministrastva Ze-Do kanatona 2006 za knjigu godine - Otresanje pepela.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja