Paštrnakova sutra

Lat­est posts by Vladimir Kopi­cl (see all)

  Odsut­no telo,
  pohot­na mesečina.
  Neizdržljivo.

  Pes­nik se šeta.
  Miris neči­je kose
  kao sudbina.

  Praznično veče
  visi kao haljina.
  Pus­to, bez nje.

  Slav­ina kaplje.
  Mravi iz kuhinjice
  san­jaće more.

  Dve zrele breskve
  prip­i­jene uz sto.
  Puna kuhinja.

  Gle, pupol­jak bi
  pono­vo da procveta.
  Ško­la večnosti.

  Oči spava­ju.
  Kada su one budne
  sva­ka noć spava.

  U poznu jesen
  srn­dać gubi rogove.
  Val­jaće nekom.

  U toploj leji
  cvetić iz seme­na zri.
  Libidonozno.

  Ispod kole­na
  belo jag­n­ješce pase.
  Iznad manastir.

  Kak­tus sasušen.
  Vetar odnosi seme
  ka rasadniku.

  Beli se narcis
  usamio u vazi.
  Tes­no oboma.

  Mesec se digne,
  jazavac skl­izne u rupu.
  Top­lo dno zime.

  „Ko je najlepši?“,
  srna šumicu pita.
  „Tuga zečića.“

  Uzne­mire­na,
  ptiči­ca diže repić.
  „Gospode, glistu!“

  Luna zas­pala.
  Svi koji za njom žude
  besani večno.

  Viso­ka ponoć.
  Mesec viri u bunar,
  traži nevestu.

  Oko pustin­je.
  Besan zečić u grmu
  drhti za nekog.

  U pus­toj bašti
  sam i suv je paštrnak.
  Zima bez smisla.

  Kašl­je kruškica.
  Neka cve­tovi njeni
  ne rasprše se.

  Odnapred kratko,
  odnazad predugačko.
  Šta? Vreme, bez nje.

  Ljubav sve snaži.
  I než­na srna nalik
  je arijevcu.

  Cvetić bi kišu
  a oblak nebom žuri.
  Žed­ni oboje.

  Nepot­pisana,
  grana kuc­ne u prozor.
  Nema nikoga.

  .

  .

  .

  ..

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja