Branko Gorgiev

Rođen je 1963. god. u T. Velesu (R. Makedonija). Redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Jedan od osnivača i potpredsednik Centra za crkvene studije (Niš), Međunarodnog centra za pravoslavne studije (Niš) i Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu. Jedan od osnivača i član redakcije međunarodnog časopisa Crkvene studije. Objavio je više naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Objavio je nekoliko monografija: Rađanje pojma arche (2009); Sv. Jovan Kasijan – most na duhovnosta (2011); Logos i theoria: poetika naučnih i filozofskih termina u antici (2014); Paideja i kultura (2015). Živi i radi u Nišu (R. Srbija). Mail: branko.gorgiev@filfak.ni.ac.rs

Sva prava zadržana © 2015 - 2020 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja