Prizori i druge suštine

Lat­est posts by Ivana Milankov (see all)

  .

  .

  Pri­zori i druge suštine 

  .

  U kuhin­ji mojih suse­da ista kvadratura,
  ista vertikala
  sve isto, samo ne i ja.
  U kuhin­ji mojih suse­da sedim.
  Čekam da se sku­va kafa.
  Kroz pro­zor gledam
  i vidim okol­na postojanja:
  šuma dolazi iz svih pravaca,
  u svim godišn­jim dobi­ma istovremeno
  i tra­je dugo
  kao zlato.
  U mojoj kuhin­ji to videla ne bih,
  jer ispreči­la bi se već
  neka neo­prana tac­na, praši­na, paučina.
  U kuhin­ji mojih suseda
  i nebo vidim, tek rodjeno.
  U mojoj kuhin­ji to videla ne bih
  jer isprečio bi se već
  neki dan na kalendaru
  koji tre­ba zaokružiti.
  U kuhin­ji mojih suseda
  nad­je se i pone­ki tan­jir neopran,
  ali neka ga, nije moj.
  U kuhin­ji mojih suseda
  ptice su tako izrazite.
  Nad­je se u kuhin­ji toj i pone­ka školjka
  u zdeli­ci sa uspomenama
  nekog davnog letovanja.

  U kuhin­ji mojih suseda
  sil­no poželim
  da se sjurim dole,
  ka meni
  i širom otvorim vrata
  moru.
  Kas­ni­je ću riba­ma otvoriti prozore,
  školjka­ma balkone,
  pa neka niču kao cveće.

  .

  .
  Dečak 

  .

  Danas na klupi u parku
  sedeo pored mene
  jedan dečak, destogodišnjak.
  Dečak ko dečak, pegav, rumen,
  .….……sa šiška­ma, nestašnim.
  Ćutali smo uglavnom
  i gol­ubove hranili.
  A onda krenuh ja
  sa pitanjima
  nesto nalik – voli li avione, motore,
  more …
  A onda krenu on,
  pril­ično ljut i ozbiljan
  sa pitanjima –
  zaš­to niko nije poko­sio travu,
  zaš­to su one kuće tamo prekoputa
  toliko zapuštene.
  Čak je počeo i da računa
  kada su posled­nji put okrečene.
  Sećam se,
  tak­va pitan­ja je postavljao
  moj veo­ma ozbiljni deda,
  dok su se moja braća i nji­hovi drugari
  val­jali baš po takvoj nepokošenoj travi,
  a tek stare kuće i napušteni mlinovi –
  behu to nji­ho­va mora i gusari i prerije
  i kaubo­ji i Indijanci.
  Gde su se deli ti snovi?
  Zaš­to i ovog deča­ka nisu takli?
  Moz­da smo krivi mi?
  Fotel­je su bile tako zanosne, tako kozne i tako udob­no glatke,
  a mi od sno­va pre­ra­no odustali.

  .

  .

  Dosadi­lo mi 

  .

  Dosadi­lo mi
  da budem pametna.
  Dosadi­lo mi
  da budim neporobuđene.
  Dosadi­lo mi
  da se udvaram ogledalima.
  Dosadi­lo mi
  da budem savrše­na nota
  u Bahovoj fugi.
  Dosadi­lo mi, dosadilo,
  ali ne sve.
  Želela bih sandale
  ljubičaste
  da ih zavitlam
  preko planeta.
  Želela bih haljinu
  ni pris­to­ju ni nepristojnu.
  Želela bih haljinu plavu
  sa Venere
  da je navučem
  i odlepršam
  međ podmornice.
  Mož­da te tamo i nađem
  među meduzama.
  Imaćeš miris
  dubok­ih duša.

  .

  .
  Džoni Vok­er

  .

  Jed­na čaša Džonija,
  u drvenoj kućici,
  kraj kamina.
  Sama sam.
  Ti si u albumu.
  Divno ti pris­ta­je Venecija
  dok hraniš golubove.
  Jed­na veo­ma uspeš­na fotografija!
  A i ti si savršen
  kao i uvek.
  Ne pam­tim da si ika­da imao kijavicu,
  onu prolećnu
  od koje plačeš
  i gušiš se
  u cveću, cveću, cveću.

  .

  .

  Godišn­ja doba 

  .

  Ja dok­tor­ki: “ Umor­na sam.Veoma.”
  Ona meni : “Pro­leće.”
  Izlazim
  iz takoz­vanog doma
  takoz­vanog zdravlja
  i na spratu trećem
  Vivaldi­ja srećem.
  Ja nje­mu: “Leto.’
  On meni: “ Jesen.”
  Ja nje­mu “ Zima.
  Ima je Mae­stro ima,
  ima je u ljudima.”

  U čapl­ja­ma nekim dalekim
  sve se već istopilo
  i sneg i zima
  i doba godišnja.
  Samo pre­deli zaumni
  plove.
  Ima ih, ima.

  .

  .

  Her­melin­s­ka kuća 

  (dok slušam Bahove fuge)

  Znam,
  živiš u kući od hermelina
  i čembala
  na kra­ju svih gradova.

  Neću ti dolaz­i­ti zimi,
  jer neću znati gde su vrata,
  gde prozori,
  gde se kuca, gde se zvoni,
  gde munje da odložim,
  gde gro­move da okačim.

  Znam,
  doći ću ti u proleće
  tirk­iz kada postane plovan
  na kra­ju svih gradova.
  Tada mogu i bez kucanja
  jer sve se već u Suncu
  obavilo.

  .

  .

  Jele­na Trojanska 

  Mogla sam biti car­i­ca od Sabe,
  u crnoj šumi, crna puma,
  ruža u carskom vrtu,
  kometa
  i nje­na obrušavanja,
  ali volela sam mora i brodove
  i nji­ho­va nadolaženja
  i ratove sam volela,
  ratove uopšte
  i ratove zbog mene
  i moje fine puti.
  Znao je to slepi Starac
  i sa mnom otpočeo ep.
  Bejah mu smo za toliko potrebna.
  Posle je stvar presla
  u muške ruke,
  a mene gurnuše
  niz litice istorije.

  Ali, da mene nije bilo
  zarađali bi mače­vi Troje,
  a Grci ne bi ni znali
  koliko mače­va mudrih
  može u jednog kon­ja da stane.
  Da mene nije bilo
  pos­to­jale ne bi sve te Kasandre,
  Kik­lopi, Kirke, sve te radosti mašte.
  Bez mene korali ne bi bili crveni.
  Uz mene gro­movi pono­vo posta­doše mladi.
  Eh, da mene nije bilo
  more ne bi bilo toliko duboko.
  Znao je to slepi Starac
  i sa Penelopom ver­nom završio ep.
  Ali, ne žalim,
  jer more se tako mreškalo,
  a brodovi
  sve na hiljade.

  .

  .

  Var­vari 

  .

  Evo ga pred vratima,
  kuca,
  Ne otvaram.
  Zimu čuvam.
  Tražim još pone­ki vetar,
  zaostalu kišu,
  izgov­or bilo koji
  pre ulaska
  u svetlost.
  Teško je odjednom
  biti tako jasan i stvaran
  od kose pa sve do nožnog prsta.
  Teško je pod svemirskim brodom.
  Veli­ka je muka sa prolećem.
  Vreme je cvetanja,
  a ona, moja duša
  htela bi još sve­tove tame, duboke magle
  i tamo nekog ko tone u suton­i­ma modrim.

  A kad vetro­vi se povuku
  i odjezde kiše
  smišl­ja moja mala,
  drago­ce­na stvar
  još po neki izgovor
  i var­avara se seti
  pa kaže “Ne još! Ne u tu svet­lost! Ni korak jedan
  dok var­vari ne dod­ju sa grani­ca zlata.”

  I eto, moja duša i ja
  na ivi­ci sve­ta stojimo
  i var­avare čekamo
  divl­je oblike i drske boje
  da nam donesu,
  a posle ćemo
  na kon­ji­ma njihovim
  kroz sedam mora
  i deset nebesa.
  U svetlosti
  konačno.

  .

  .

  .

  .….….….….….….Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja