Jelena Cvetić

Rođena 1993. u Beogradu. Završene osnovne i master studije komparativne književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najviše je zanima književnost XX i XXI veka. Piše poeziju, prozu, kritičke prikaze i esejistiku. Dobitnik druge nagrade na konkursu za esej o Vladislavu Petkoviću Disu u okviru manifestacije „Disovo proleće”, 2017. godine. Saradnica na nekoliko internet portala.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja