Red

Lat­est posts by Bojan Todor­ović (see all)

  .

  ,

  kada neko umre
  pomis­limo na izreku:
  neka ide po redu
  a kada se red ne ispoštuje
  malo toga pametnog ima da se kaže

  na našoj sahrani jedan će muškarac
  podići kažiprst i reći:
  dos­ta sa priča­ma o redu
  za mene red ne važi
  nemam red
  jer sam sterilan

  dobro je da sva­ka reka ima svo­je ime
  jer dru­gači­je ne bi znali
  na čijim obala­ma smo se dodirivali
  iprav­ili taj red
  već par god­i­na ne možemo
  ali meni se i dal­je diže
  kad pomis­lim na te obale

  ležiš u postelji bolesna
  pokrive­na čaršavima
  pružam ti ruku glad­im ti stomak
  i lju­bim zno­ja­vo čelo
  živa si ali mis­liš da je meni teško
  pa ti se živ­ot baš i ne dopada
  ležem preko tebe
  i pre­suđu­jem nam

  na našoj će sahrani
  jedan muškarac podići
  kažiprst i reći:
  makar su naprav­ili svoj
  red

  o štampi

  deda je redovno kupovao
  glas podrinja
  to se čita­lo i živelo
  kao zov rodnog kraja
  čitao sam ih uvek otpozadi
  dve strane sporta
  sedamnaest strana čitulja

  lju­di izgle­da više umiru
  nego što se bave sportom

  u sportu sam tražio svo­je ime
  da li sam taj vikend posti­gao gol
  u čit­ul­ja­ma sam tražio
  vese­le oči sa koji­ma bih se družio
  da smo imali priliku
  ili svo­je ime
  ako ih čitam u zagrob­nom životu

  vese­le oči nika­da nisam našao
  uglavnom su bile izmorene
  čeka­jući da umru
  svo­je ime u čit­ul­ja­ma takođe nisam
  bio sam sva­ki dan sve življi
  a deda je sva­ki dan
  sve više umirao

  dečurli­ja

  u staračkom domu
  por­tir uzi­ma dokumenta
  radi stroge formalnosti
  kao da može­mo nau­di­ti penzionerima
  više nego što im je nauđeno

  deda je sinoć umro
  došli smo po telo
  por­tir opet obavl­ja svoj posao
  vaz­duh je težak
  svi ćutimo
  a dedi­ni dru­govi se njišu
  kao deca na sunčanom danu

  telo smo dobili na ležaju
  a stvari u crnoj kesi za đubre

  u kesi su:
  kačket
  naočare
  brijač
  dve košulje
  pantalone
  cipele

  nije mrt­vo telo ono što
  ras­tužu­je čoveka
  već živ­oti spako­vani u kesi za đubre
  čiji sadržaj nis­mo uzeli

  dedu smo sahranili skromno
  na groblje mu nikad nisam otišao
  jed­va ga se i sećam
  pam­tim samo nje­gove drugove
  koji se njišu
  kao deca na sunčanom danu

  religi­ja

  u mil­ion­i­ma gradova
  lju­di skri­va­ju pogled od sunca
  i nose naočare kao da je sunce
  najs­trašni­ja stvar
  a opet svako od tih slabića
  je pre­do­dred­jen za nešto

  da je moj bog odraz mog lica
  dok gledam u kasiku
  mornari bi mi svilen­im mara­ma­ma mahali
  gejse bi mi ljubav nudile,
  zongli­rao bih mete­o­re i jeo željezo
  a tebe bih zaboravio
  pre nego što sam te upoznao

  gov­o­rio bih ti da si glupa
  da me ostaviš na miru
  i da prezirem miris ruzmarina

  ali moj bog nije odraz mog lica
  dok gledam u kašiku
  jer moj bog je sunce
  pa i ja kao i svi
  čkiljim
  i čekam
  da me poljubiš

  bog je gangster

  smrt mi je sinoć pozvoni­la na interfon
  oko 23 časa
  dok sam­slušao album
  black messiah

  bio sam spre­man i oprezan
  dok se pen­jala na treći sprat
  lupala je i gre­bala vrata
  ali je ipak ušla da se zgreje
  i popi­je kafu na brzinu
  ne želeći niš­ta od mene

  a ja sam pitao
  mogu li da postanem besmrtan
  pa onda umrem

  na ras­tanku
  mi je rekla
  zamis­li da se
  probudiš sutra
  a sve pesme su nestale

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja