Um je čvor

Lat­est posts by Kabir Sahib (see all)

  .

  .
  *

  Brate, video sam neke
  zapan­ju­juće prizore:
  Lav čuva krave
  što pasu;
  Maj­ka rođena
  nakon svog sina;
  Guru pred svo­jim sledbenikom
  kleči;
  Riba baca ikru
  po vrhovi­ma drveća;
  Mač­ka odnese psa;
  Džak vuče zapregu;
  Bivo kren­uo na ispašu
  sedeći na konju;
  Drvo sa grana­ma u zemlji
  korenom na nebu;
  Drvo sa procve­tal­im korenjem.
  Ovaj stih, kaže Kabir,
  je tvoj ključ za svet
  ako ga shvatiš.

  .

  *

  Kako,
  pita šef policije,
  patroli­raš gradom
  gde kasapnice
  čuva­ju lešinari;
  Gde bikovi zatrudne,
  Krave su neplodne,
  A telad daje mleko
  tri puta dnevno;
  Gde su miše­vi čamdžije
  a mačke čamci
  što ih veslaju;
  Gde žabe drže zmije
  kao pse čuvare,
  a šakali se ustremlju­ju na lavove;
  Zna li iko o čemu pričam,
  kaže Kabir.

  .

  *

  Čupa­jući obrve,
  Stavl­ja­jući maskaru,
  Pomoćiće li ti to
  Da stvari vidiš iznova?

  Onaj što vidi
  Posta­je onaj
  Što je viđen
  Samo uko­liko je on

  So. A onaj drugi
  Voda. Ali ti, kaže Kabir,
  Samo si mrtav
  Gru­men Kvarca

  .

  *

  Um je varalica
  Pil­jar, sa lukavom ženom
  I petoro dece nitkova.
  Neće se promeniti.
  Um je čvor, kaže Kabir,
  Neće se lako odvezati.

  .

  *

  Žena baš­to­vana
  Seče krat­ki život
  Cveća inudiga
  Beživ­ot­nom idolu od kamena
  Što ga je vajar klesao
  Stopal­i­ma na nje­gov­im grudima,
  Dle­tom u ruci.
  Da je idol bio živ
  Skočio bi na vajara.
  Prozreo bi sveštenika
  Što gra­bi svu hranu
  Koju donose vernici,
  Ostavl­ja­jući ostatke za idola.
  Ne jedan. Ne dva.
  Svi su budale,
  Kaže Kabir. Ne ja.

  .

  *

  Čekam brod
  Ali kuda idemo
  I gde je uostalom raj?
  Osim toga
  Šta ću ja,
  Koji te svu­da vidi,
  Radi­ti tamo?
  Dobro mi je ovde gde sam, kaže Kabir,
  Pošte­di me puta.

  .

  *

  Noć je prošla
  I dan će
  Čapl­ja se gnezdi
  Gde crna pčela zuji.
  Kao što mla­da neves­ta misli
  Hoće li? Zar neće?
  Duša drhti u strahu, a
  Ovaj nepečeni krčag od gline
  Iz kog curi voda,
  Sa kog se boja sliva
  Nije dobar ni za šta.
  Kad labud poleti
  Moje vreme pro­lazi u ter­an­ju vrana.
  Ruke od toga bole
  I dlanovi gore.
  To je kraj priče,
  kaže Kabir.

  .

  .*

  Ja Šogun”
  “Ja veli­ki Badža”
  “Ja sin poglavice”
  “Ovde ja gospodarim”
  Pra­va gomila
  Gluposti.
  Sme­jući se, preskačući,
  Pada­jući, svi su oni
  Na putu za grad smrti.
  Za trep­taj oka, kaže Kabir,
  Kralj će biti
  Bez svog kraljevstva.
  .

  *

  Osim što te liša­va ono­ga što jesi
  Šta dru­go možeš reći o govoru?
  Neza­mis­li­vo je živeti bez njega
  I nemoguće živeti sa njim,
  Gov­or te unižava.
  Pričaj sa mudrim čovekom, biće
  Šta da se nauči; pričaj sa budalom
  I dobićeš nje­go­vo brbljanje.
  Udari po praznoj posu­di, zazvečaće
  Jako. Udari punu,
  Kaže Kabir, čućeš tišinu..

  .

  .

                                                               Sa engleskog Alek­san­dar Ilić

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja