author-avatar

O autoru Kabir Sahib

Kabir, poznat i kao Kabir Das i Sant Kabir Sahib (1440 — 1518) bio je indijski pesnik i reformator. Bio je pod uticajem višnuitskog verskog učenja Ramanande. Njegova poezija je izraz spajanja hinduizma i islama. Tri zbirke koje su napisane u mešavini hindi-dijalekta, stihom koji se rimuje i raznolikim strofama, uglavnom se smatraju autentičnim: „Knjiga računa“ , zatim zbirka u sikhskom dijalektu „Adi Granthu“ i „Sabrani spisi“.