Zimsko vreme

Lat­est posts by Edvin Sug­arev (see all)

  .

  .

   

   

   

  1

  .
  belo nebo bela ulica
  belo pamćen­je bela ljubav

  samo daleko zim­sko sunce
  stiče
  bela suza
  po leden­im kristalima
  na smrznu­to zim­sko staklo

  po hlad­nom
  belom zaboravu

  .
  2
  pre nego što umre
  triput procve­ta veliko drvo

  tako i u tebi poezija
  raspukne u svo­ja utočišta
  iskli­ja u nežne cvetove
  nalju­ti pčele
  da sebi da oduška
  kroz nji­ho­vo zujanje
  alii nije suđeno da iznese plodove
  drvoseča već oštri sekiru

  .

  3
  sneg
  po izdah­nu­loj travi

  sneg
  po golim granama

  sneg
  iznad sko­ro mrtve ledenice
  gde se ispod nad­strešice od bele paučine
  deša­va jed­no malo
  usporeno čudo

  guseni­ca se pret­vara u leptira

  .

  4
  mreža posta­je sve tanja
  i već ne može da izdrži
  toliko mno­go prošlog

  na kra­ju će se pocepati
  i ribe iz pamćenja
  otpli­vaće gde im je volja

  .

  5
  živ­ot polako posta­je pust
  kako se toče godine

  opraš­ta­ju se
  polaze ljudi
  malo tužni
  jedan po jedan

  na kra­ju će osta­ti samo dve stvari
  ja i krivica
  pre­ma drugima

  i tek će tad nas­tupi­ti pakao
  i tek će se tad vide­ti ko je koga

  .

  6
  moja mala
  mala životinjo

  trl­jaš oči šapicama
  skačeš sa grane na granu

  i tiho zacviliš
  kad velike tužne životinje
  odlaze u znoju
  u središte pustinje
  i kopa­ju nok­ti­ma kosti
  svo­je budućnosti

  .

  7
  drvo je
  sporo vreteno
  koje usmerava
  pamćenje

  okrug­lo
  napeto ga vidimo
  kad testera bez pamćenja
  ogoli kru­gove godina

  kad ćemo nauči­ti da prepoznajemo

  8
  beli smukovi
  gmižu po crn­im granama

  sivo nebo je premreženo
  pud­erom snežnih pahuljica

  zim­sko ogledalce
  ispričaj belinu

  po sivoj visini
  zaškriputaj hijeroglifima

  .

  9
  dovolj­na je i mala rupa
  da pobeg­ne duša

  mržn­ja je burgija

  ljubav je detlić

  .

  10
  san­jao sam
  sen­ka baca u nebo
  svo­ju senku svetlosti

  .

  11
  tre­ba­lo je da se rodim kao crnac

  kao stari mrzo­voljni bluzmen
  koji umorno čupa strune a harmonika
  sko­ro da se gubi u debe­lim usnama

  i koji je seo na rub trotoara
  u prašinu
  u mul­javom i prestup­nom čikaškom predgrađu
  stavio je kapu pred sebe a iza uha mu viri
  cig­a­ra sa aljka­vo umotanom travom
  u papir sinoćnih novina

  i svi­ra I svira
  priča o tugi
  I nije ga briga ko-zaš­to-i-da-li ga sluša

  .

  12
  poez­i­ja je zapra­vo posvuda
  tre­ba samo da je vidiš

  da je vidiš kao što detlić vidi
  kako ispod kore špar­ta­ju razni drvojedi

  .

  14
  sit­no per­je i jesen­je lišće
  pomešani vetrom

  i niš­ta više ne može da se kaže
  i niš­ta više ne može da se pomisli
  osim toga

  da je per­je i jesen­je lišće
  pomešano vetrom

  .

  15
  krat­ki dani
  dugačke magle
  repa­ta zima

  .

  16
  čini mi se da sam već
  odavno ušće

  čini mi se da već odavno
  osećam kako
  se moja sen­ka uli­va u mene

  sen­ka me puni

  .

  17
  zima
  magla
  stud

  i ovaj mali život
  sko­ro ugasli ugarak
  skri­va u šaci

  a on viri
  između čvornovatih prstiju
  i šepuri se pred belinom

  .

  .

  .

                                                             Sa bugarskog Velimir Kostov

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja