Adisa Musić

Rođena je u Novom Pazaru 1987. godine. Na departmanu Flilozofsko-filoloških nauka, Državnog univerziteta u Novom Pazaru završila je osnovne i master studije. Objavila je književnu studiju o poetskim stvaralaštvu Mehmeda Mejlije Guranije, "Pobožnik greškom razbi vrč i vino se razli", 2013. godine. Angažovana je na uređivanju školskih udžbenika. Bavi se književnom kritikom i esejistikom.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja