author-avatar

O autoru Aleksandar Đoković

Rođen 1986. godine. Piše poeziju i kratku prozu. Svoje radove je objavljivao na internet portalima, a nekoliko pesama je objavljeno u zborniku mlađih vrnjačkih pesnika ,,Između plime i oseke''. Živi i radi u Beogradu.