Autor: Aleksandar JerkovAleksandar Jerkov
Rođen 1960. Univerzitetski profesor, teoretičar i istoričar književnosti. Redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.