author-avatar

O autoru Aleksandra Jurukovska

Rođena 1981. godine u Skoplju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu „Blaže Koneskiˮ, na katedri za opštu i komparativnu književnost. Na istom fakultetu je magistrirala 2012. godine sa radom iz oblasti interdisciplinarnih odnosa književnosti i medija. Od 2001. godine radi kao novinar i urednik u mnogim kulturnim i informativnim medijskim redakcijama u Makedoniji. Na Makedonskom radiju uređuje i vodi rubriku „Knjiga – favoritˮ u kojoj je, u periodu od pet godina, napisala kritiku i recenziju za oko dvesta naslova. Radi i kao lice za odnose sa javnošću (PR) na nekoliko festivala i manifestacija, a 2017/18. bila je šef pres-centra Struških večeri poezije i moderator festivalskih panel-diskusija. Iste godine je gost-urednik prestižne evropske platforme poezije Versopolis i njenog e-magazina www.versopolis.com. Od 2012. godine je jedan od urednika portala www.cooltura.mk. Od 2016. godine je novinar i voditelj na TV ALFI. Njeni novinarski članci, recenzije i eseji su objavljeni u svim značajnijim časopisima za književnost i kulturu u Makedoniji: Sintezi, Naše pismo, Kulturen život, Teatarski glasnik, Spektar, Literaturen zbor, Razgledi, Sovremenost, kao i na portalima: www.blesok.com, www.reper.net, www.balkani.eu, www.javno.com. Jedna njena pesma je zastupljena u zborniku Rukopisi 25, Dom mladih u Pančevu, 2002. U periodu od 2008. do 2015. godine objavljuje kritike o makedonskoj savremenoj književnosti u dnevnom listu „Dnevnik“. Njena prva knjiga Tkanje teksta (Silsons, 2014) je izbor tih tekstova.