author-avatar

O autoru Aleksandra Paunović

Rođena u Leskovcu, 4.1.1990. godine. Osnovne i master akademske studije završila je na Grupi za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Institutu za književnost i umetnost, gde završava doktorsku disertaciju. Naučne radove i književnu kritiku objavljuje u periodici.