Amina Alađuz Lomigora

Rođena 1985. godine u Sarajevu. Poslednjih nekoliko godina aktivno se bavi umetničkom fotografijom. Inspiraciju pronalazi u aktuelnim dešavanjima. Tako su nastale serije fotografija "Umjetnost u doba Korone", "Anksioznost" i "Disleksija".

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja