author-avatar

O autoru Amra Hodžić Jejna

Rođena u Prištini 1978. god. Završila Engleski jezik i književnost, kao i Fakultet umetnosti, odsek Grafički dizajn. Magistrirala 2008. godine, a od jula 2016. god. je doktor lingvističkih nauka, oblast anglistika. Objavila devet naučnih radova. Poseduje 12 godina radnog iskustva u nastavi engleskog jezika na srednjoškolskom i univerzitetskom nivou kao i desetogodišnje radno iskustvo u polju kulturnog menadžmenta i likovne umetnosti. Samostalne izložbe: 2017. TRI POETIKE ORIJENTALNOG (sa Eminom Ganić i Emirom Čokovićem) izložba slika, Galerija MMC, Kulturni centar Novi Pazar. Odabrane kolektivne izložbe: 1998. LIKOVNI SALON MLADIH, Galerija „Sopoćanska viđenja“, Novi Pazar 2003. Izložba 3. likovne kolonije „Sandžak inspiracija umjetnika 2003“ 2008. JESENJI LIKOVNI SALON 2008, Galerija MMC, Novi Pazar 2009. Humanitarna izložba „Pomozimo narodu Palestine“, Galerija MMC, Novi Pazar 2009. Bijenale umjetnosti minijatura BiH Tuzla, BKC Tuzla, Bosna i Hercegovina 2010. JESENJI LIKOVNI SALON 2010, Galerija MMC, Novi Pazar 2011. JESENJI LIKOVNI SALON 2011, Galerija MMC, Novi Pazar 2012. LIKOVNI SALON MLADIH (dizajn, fotografija i karikatura), Galerija MMC, Novi Pazar 2013. 8. Godišnja izložba SULUa, Galerija MMC, Novi Pazar 2013. JESENJI LIKOVNI SALON 2013, Galerija MMC, Novi Pazar 2017. Izložba likovne kolonije „Sjenica 2017“, Sjenica, Rožaje, Pljevlje, Tutin, Novi Pazar, Bijelo Polje 2018. 13. Godišnja izložba SULUa, Galerija MMC, Novi Pazar 2018. Izložba 2. međunarodnog umetničkog simpozijuma „Struga 2018“, Struga, R. Makedonija. Živi i radi u Novom Pazaru.