author-avatar

O autoru Ana Blandijana

Rumunska pjesnikinja. Objavila je desetak zbirki pjesama: Prvo lice množine, 1962. godine, Ahilova peta, 1966, Treća tajna, 1969, Pedeset pjesama, 1970, Oktobar, novembar, decembar, 1972, Džepni san, 1977, Pjesme – izbor 1978, Oko zrikavca 198., Zvijezda grabljivica, 1985, Arhitektura valova, 1990. Blandijana piše i prozu i eseje. Godine 1982. dobila je Herderovu nagradu za poeziju. Proganjana je i zabranjivana u vrijeme komunističke diktature.