Autor: Ana BoškovićŽivi i radi u Beogradu. Bavi se izdavačkom produkcijom, prevođenjem i pisanjem. Na programima Radio Beograda emitovane su njene brojne drame za decu i odrasle. Objavljuje prozu, prevode i drame u domaćoj književnoj periodici, beletristici i stručnoj literaturi. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.