author-avatar

O autoru Ana Glazova

Rođena je 1973. godine u Dubni u Moskovskoj oblasti. Studirala je na Moskovskom arhitektonskom institutu, a zatim na Tehničkom univerzitetu u Berlinu da bi se kasnije posvetila književnosti i završila postdiplomske studije na Severozapadnom univerzitetu u Evanstonu, SAD. Dok je živela u Nemačkoj, otkrila je i počela da prevodi poeziju Paula Celana. Danas se smatra jednim od njegovih najboljih prevodilaca na ruski jezik, a odbranila je i tezu o Osipu Mandeljštamu i Paulu Celanu. Prevodila je i Fridriha Helderlina, Franca Kafku, Elfride Jelinek i druge autore sa nemačkog govornog područja. Živi u Čikagu. Bavi se komparativnom književnošću, predaje na Kornelskom univerzitetu. Objavila je tri zbirke poezije. Godine 2013. dobila je prestižnu rusku nagradu „Andrej Beli“ za poeziju i Rusku nagradu za autore koji pišu na ruskom jeziku, a žive u inostranstvu.