Anastasija Čupić

Rođena 1999. godine u Prištini. Završila je osnovnu i srednju školu u Beogradu. Studira na Filološkom Fakultetu u Beogradu na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Uređivala je časopis Pravno-poslovne škole „PRAVnA STRANA” i prilagala za rubriku posvećenu kulturi. Pohađala je školu glume „Prvi koraci” u klasi Milorada Mandića Mande i učestvovala u organizaciji kulturnih i umetničkih događaja pri „Centru za razvoj ideja”. Piše prozu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja