author-avatar

O autoru Anđela Cvijetinović

(1979, Beograd). Glumica, ugostiteljka, preduzetnica, majka. Poeziju piše poslednjih sedam godina, trenutno radi na prvoj zbirci i prvi put objavljuje.